+38 095 806-92-56 office@atillaenergy.com.ua Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, вул. Грибоєдова, буд. 2, оф. 11 Графік роботи: пн-пт 09:00 – 18:00 сб-нд вихідний обід с 13:00 до 14:00

Умови поставки, права і обов’язки постачальника і споживача


Умови поставки, права та обов’язки постачальника та споживача

УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА ТА ПОСТАЧАЛЬНИКА

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ НЕ Є ПОБУТОВИМИ

 

Споживач має право:

на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;

 

на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;

 

на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;

 

самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

 

вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;

 

інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

 

Споживач зобов’язується:

 

дотримуватись вимог цих Правил;

 

забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;

 

своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;

 

здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

 

забезпечувати допуск представників постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;

 

самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

 

порушення строків оплати за договором на постачання природного газу; відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;

 

перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;

 

відсутності укладеного договору постачання природного газу;

 

інших випадках, передбачених цими Правилами та чинним законодавством.

 

Постачальник має право:

 

укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

 

отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;

 

на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

 

на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;

 

на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог цих Правил;

 

інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

 

Постачальник зобов’язаний:

 

дотримуватись вимог цих Правил;

 

забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

 

забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;

 

в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу;

 

своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Заходи щодо надання інформації для споживача мають бути передбачені у договорі постачання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем не оплачуються;

 

своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

 

дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;

 

пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;

 

створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;

 

надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;

 

виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДЛЯ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ

 

Споживач має право:

 

1) отримувати послуги постачання природного газу на умовах, зазначених у цьому Договорі;

 

2) у чіткий та прозорий спосіб безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;

 

3) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;

 

4) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням цього Договору;

 

5) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору, завіреної печаткою (за наявності) Постачальника;

 

6) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором порядку;

 

7) проводити звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;

 

8) за умови відсутності заборгованості за цим Договором перед Постачальником перейти на постачання природного газу до іншого постачальника та/або достроково призупинити чи розірвати цей Договір у встановленому цим Договором порядку;

 

9) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;

 

10) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або цього Договору;

 

11) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами та цим Договором.

 

Споживач зобов’язаний:

 

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату послуг Постачальника згідно з умовами цього Договору;

 

2) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ для набуття права правомірного відбору газу із газорозподільної системи та фізичної доставки газу до межі балансової належності об’єкта Споживача;

 

3) своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних в заяві-приєднанні;

 

4) раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями та використовувати отриманий природний газ виключно для власних побутових потреб;

 

5) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

 

6) не пізніше ніж за сім днів до звільнення приміщення або повного припинення споживання природного газу письмово повідомити Постачальника про розірвання цього Договору та розрахуватися за спожитий природний газ;

 

7) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати;

 

8) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або цього Договору;

 

9) в установленому порядку своєчасно повідомити Постачальника про перехід на поставку природного газу до іншого постачальника та остаточно розрахуватись з діючим Постачальником за цим Договором;

 

10) здійснити відповідні заходи з укладання договору постачання природного газу з іншим постачальником у разі отримання від діючого Постачальника повідомлення про неможливість подальшого виконання цього Договору;

 

11) безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представників Постачальника після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;

 

12) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинними нормативно-правовими актами та цим Договором.

 

Постачальник має право:

1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;

 

2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;

 

3) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених Договором та чинним законодавством;

 

4) безперешкодного доступу до лічильників газу Споживача для перевірки показань фактично використаних Споживачем обсягів природного газу;

 

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;

 

6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов Договору та чинного законодавства;

 

7) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

 

Постачальник зобов’язується:

 

1) забезпечити безперервне постачання природного газу в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;

 

2) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання природного газу відповідно до вимог чинного законодавства та Договору;

 

3) обчислювати і виставляти рахунки Споживачу за поставлений природний газ відповідно до вимог, передбачених Договором;

 

4) надавати Споживачу інформацію про свої послуги, ціни на природний газ, порядок оплати за спожитий природний газ, іншу інформацію, що вимагається чинними нормативно-правовими актами, а також інформацію про ефективне споживання природного газу. Така інформація оприлюднюється на сайті Постачальника і безкоштовно надається Споживачу на його запит;

 

5) публікувати на сайті (і в передбачених законодавством випадках в засобах масової інформації) детальну інформацію про зміну ціни на природний газ за п’ять днів до введення її у дію;

 

6) видавати Споживачеві безоплатно розрахункові книжки з бланками квитанцій, платіжні документи та форми звернень;

 

7) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за природний газ, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;

 

8) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов’язані з виконанням цього Договору;

 

9) приймати плату за надані послуги будь-яким із способів, що передбачені цим Договором;

 

10) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;

 

11) інформувати Споживача про умови гарантованого постачання природного газу постачальником, на якого в установленому законодавством порядку покладені спеціальні обов’язки із постачання природного газу побутовим споживачам;

 

12) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;

 

13) протягом трьох днів від дати, коли Постачальнику стало відомо про неспроможність продовжувати постачання природного газу Споживачу, він зобов’язується поінформувати Споживача про його право: вибрати іншого постачальника та про наслідки невиконання цього; перейти до постачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов’язки (за його наявності), який не має права відмовити Споживачу в укладанні договору постачання природного газу; на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з неможливістю подальшого виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;

 

14) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим Договором.

 

телефонуйте

+38 095 806-92-56

офіс

Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, вул. Грибоєдова, буд. 2, оф. 11 Графік роботи: пн-пт 09:00 – 18:00 сб-нд вихідний обід с 13:00 до 14:00

Закрыть
Закрыть