+38 095 806-92-56 office@atillaenergy.com.ua Ukraine, 08200, Kyiv region., City of Irpin, street. Griboyedova, d. 2, of. 11 Schedule: Mon-Fri 09:00 - 18:00 sb-nd output Lunch from 13:00 to 14:00

Terms of delivery, rights and obligations of the supplier and consumer


Умови поставки, права та обов’язки постачальника та споживача

УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА ТА ПОСТАЧАЛЬНИКА

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ НЕ Є ПОБУТОВИМИ

 

Споживач має право:

на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;

 

на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;

 

на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;

 

самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

 

вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;

 

інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

 

Споживач зобов’язується:

 

дотримуватись вимог цих Правил;

 

забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;

 

своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;

 

здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

 

забезпечувати допуск представників постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;

 

самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

 

порушення строків оплати за договором на постачання природного газу; відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;

 

перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;

 

відсутності укладеного договору постачання природного газу;

 

інших випадках, передбачених цими Правилами та чинним законодавством.

 

Постачальник має право:

 

укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

 

отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;

 

на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

 

на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;

 

на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог цих Правил;

 

інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

 

Постачальник зобов’язаний:

 

дотримуватись вимог цих Правил;

 

забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

 

забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;

 

в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу;

 

своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Заходи щодо надання інформації для споживача мають бути передбачені у договорі постачання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем не оплачуються;

 

своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

 

дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;

 

пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;

 

створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;

 

надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;

 

виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДЛЯ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ

 

Споживач має право:

 

1) отримувати послуги постачання природного газу на умовах, зазначених у цьому Договорі;

 

2) у чіткий та прозорий спосіб безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;

 

3) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;

 

4) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням цього Договору;

 

5) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору, завіреної печаткою (за наявності) Постачальника;

 

6) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором порядку;

 

7) проводити звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;

 

8) за умови відсутності заборгованості за цим Договором перед Постачальником перейти на постачання природного газу до іншого постачальника та/або достроково призупинити чи розірвати цей Договір у встановленому цим Договором порядку;

 

9) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;

 

10) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або цього Договору;

 

11) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами та цим Договором.

 

Споживач зобов’язаний:

 

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату послуг Постачальника згідно з умовами цього Договору;

 

2) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ для набуття права правомірного відбору газу із газорозподільної системи та фізичної доставки газу до межі балансової належності об’єкта Споживача;

 

3) своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних в заяві-приєднанні;

 

4) раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями та використовувати отриманий природний газ виключно для власних побутових потреб;

 

5) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

 

6) не пізніше ніж за сім днів до звільнення приміщення або повного припинення споживання природного газу письмово повідомити Постачальника про розірвання цього Договору та розрахуватися за спожитий природний газ;

 

7) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати;

 

8) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або цього Договору;

 

9) в установленому порядку своєчасно повідомити Постачальника про перехід на поставку природного газу до іншого постачальника та остаточно розрахуватись з діючим Постачальником за цим Договором;

 

10) здійснити відповідні заходи з укладання договору постачання природного газу з іншим постачальником у разі отримання від діючого Постачальника повідомлення про неможливість подальшого виконання цього Договору;

 

11) безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представників Постачальника після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;

 

12) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинними нормативно-правовими актами та цим Договором.

 

Постачальник має право:

1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;

 

2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;

 

3) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених Договором та чинним законодавством;

 

4) безперешкодного доступу до лічильників газу Споживача для перевірки показань фактично використаних Споживачем обсягів природного газу;

 

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;

 

6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов Договору та чинного законодавства;

 

7) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

 

Постачальник зобов’язується:

 

1) забезпечити безперервне постачання природного газу в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;

 

2) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання природного газу відповідно до вимог чинного законодавства та Договору;

 

3) обчислювати і виставляти рахунки Споживачу за поставлений природний газ відповідно до вимог, передбачених Договором;

 

4) надавати Споживачу інформацію про свої послуги, ціни на природний газ, порядок оплати за спожитий природний газ, іншу інформацію, що вимагається чинними нормативно-правовими актами, а також інформацію про ефективне споживання природного газу. Така інформація оприлюднюється на сайті Постачальника і безкоштовно надається Споживачу на його запит;

 

5) публікувати на сайті (і в передбачених законодавством випадках в засобах масової інформації) детальну інформацію про зміну ціни на природний газ за п’ять днів до введення її у дію;

 

6) видавати Споживачеві безоплатно розрахункові книжки з бланками квитанцій, платіжні документи та форми звернень;

 

7) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за природний газ, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;

 

8) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов’язані з виконанням цього Договору;

 

9) приймати плату за надані послуги будь-яким із способів, що передбачені цим Договором;

 

10) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;

 

11) інформувати Споживача про умови гарантованого постачання природного газу постачальником, на якого в установленому законодавством порядку покладені спеціальні обов’язки із постачання природного газу побутовим споживачам;

 

12) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;

 

13) протягом трьох днів від дати, коли Постачальнику стало відомо про неспроможність продовжувати постачання природного газу Споживачу, він зобов’язується поінформувати Споживача про його право: вибрати іншого постачальника та про наслідки невиконання цього; перейти до постачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов’язки (за його наявності), який не має права відмовити Споживачу в укладанні договору постачання природного газу; на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з неможливістю подальшого виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;

 

14) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим Договором.

 

call

+38 095 806-92-56

office

Ukraine, 08200, Kyiv region., City of Irpin, street. Griboyedova, d. 2, of. 11 Schedule: Mon-Fri 09:00 - 18:00 sb-nd output Lunch from 13:00 to 14:00

Закрыть
Закрыть